Eğitim Atölyelerimiz

Eğitimlerimiz 3 yaş çocuklarımızdan başlamaktadır. Sevgi en güzel eğitim modelidir. Çaocuklarımıza derslerini, görevlerini oyun ile sevdirmek ve çocuklarımızın sorumluluk bilincini geliştirmek en önemli misyonumuzdır Çocuklarımızın eğitim, öğretim ve sosya hayatlarında kendi kapasilerinin en üst seviyede kullanmalarına yardımcı olmaktayız. Eğitim atölyelerimizde ekibimiz bilinçli ve tecrübeli öğretmenlerden oluşmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları

Oyun, her çocuğun hatta biz büyüklerin bile vazgeçilmezidir. Çocuklarımız eğlenerek öğrendiklerinde zihinleri daha açık olur ve öğrenme kapasiteleri artar. Oyunlarımızla çocuklarımızın hızlı karar verme, sonraki adımı düşünme, olasılık hesaplama ve mantık yürütme becerilerini geliştirmeye odaklanırız
+ Göster

Robotik Kodlama

Kodlama yeni bir okuryazarlık türüdür.Bir nesnenin hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için uygulanan kodlamadır. Kodlanan nesneler robottur. Teknolojiden faydalanarak geleceğe nitelikli insan yetiştirmek hedeflenir.Çocuklar soyut kavramları somutlaştırmak için bir olaya yada nesneye ihtiyaç duyarlar robotik ve kodlama eğitimi ile bu sayede kodladıkları robotları gerçek dünyaya adapte ederler. Robotlarla yaptıkları kodlamalar ; mesafe, hız, çevre, zaman, çap, ısı, açı, ışık ve benzeri tüm somut kavramları anlamayı kolaylaştırır.Tüm yapılan robotik ve kodlama etkinlikleri fen bilimleri ve matematik alanlarında edinilmesi gereken kazanımları da destekler niteliktedir. Mühendislik ,teknoloji,matematik ve fen bilimleri (STEM) alanlarını da kapsayan bir sistemdir. Matematiksel verilerle hedeflenen bir kazanım sağlarken aynı zamanda robot kurulumu ve kodlamayı yaparken ki aşamalarda analitik düşünme,eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, problem çözmebilme, tasarım odaklı düşünme, becerilerini ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini görebilme yeteneklerini geliştirmek ana hedefimizdir.
+ Göster

Matematik ve Fen

İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlarız.
+ Göster